Hofleverancier

Ten Eekelder Hofleverancier1

Ooit was een Hofleverancier iemand die zaken deed met het hof. Als blijk daarvan kon men in vroeger tijden aan de gevels van sommige ondernemingen prachtige wapenborden aantreffen van de verschillende leden van ons vorstenhuis.

De benaming " Bij koninklijke Beschikking Hofleverancier" voor wie het recht kreeg het koninklijke wapen te voeren, is ingesteld door H.M. Koningin Beatrix in 1987. Voor die tijd sprak men enkel van "Hofleverancier". Dit recht wordt uitsluitend door H.M. de Koningin en slechts bij hoge uitzondering verleend.

Het predikaat staat voor bewezen kwaliteit, soliditeit en continuiteit van de onderneming en symboliseert als het ware respect, de waardering en het vertrouwen van de vorstin tegenover de begunstigde.